adres do korespondencji: 
ATMOR s.c.
ul. Kujawska 4/9 
Rumia 84-232

adres firmy:
   ATMOR s.c.
ul. Chałubińskiego 29
Gdańsk 80-809

        tel. +48 58 671-74-07       fax. +48 58 679-56-56       tel. +48 601-68-78-53

                   e-mail: atmor@atmor.pl

START

HISTORIA
UDAROWYCH MIERNIKÓW UZIEMIEŃ W POLSCE

W latach 50-tych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej zespół pod kierunkiem S. Szpora podejmuje prace nad pomiarami udarowymi parametrów uziemień odgromowych. W ramach tych prac w latach 60-tych i 70-tych powstaje kilka pojedynczych egzemplarzy mierników udarowych wykorzystujących technikę lampową.
 

W początku drugiej połowy lat 80-tych powstaje na zlecenie energetyki pierwszy półprzewodnikowy miernik udarowy uziemień WG-100
 

W roku 1987 zespół twórców miernika WG nawiązuje na wniosek energetyki współpracę ze Spółdzielnią Pracy "ATEMOR" w Gdyni w wyniku czego spółdzielnia podejmuje produkcję pierwszej serii mierników udarowych typu WG-107 a następnie WG-108 i WG-109. Na skutek pogłębiającego się kryzysu gospodarczego produkcja mierników WG zostaje przerwana.
 

Około roku 1995 firma ZAiE "ATEMOR" Sp. z o.o. (powstała z rozpadu Spółdzielni "ATEMOR") zaprasza do współpracy zespół twórców mierników typu WG. W wyniku tej współpracy zostaje opracowany automatyczny miernik udarowy typu WG-207 oraz WG-207S a następnie WG-207U. Mierniki tej serii produkowane są do 1997r.
 

W 1997r powstaje w Gdańsku firma "ATMOR" s.c. Elektronika pomiarowa. Firma ta podejmuje produkcję mikroprocesorowych mierników udarowych nowej generacji typu WG-307, a także przejmuje obsługę serwisową starszych mierników typu WG-107 ... WG-207U

Mierniki WG-307 produkowane są w dwóch wersjach tj. WG-307W (do kontroli uziemień odgromowych obiektów kubaturowych) oraz WG-307S (do pomiaru uziemień słupów linii elektroenergetycznych)

W 1988r decyzją prezesa Głównego Urzędu Miar Zostaje zatwierdzony typ mierników WG-307 (uzyskują znak typu RP T98346). Zatwierdzenie typu przedłużono w 2001r)
 

W 1999r Instytut Energetyki w Warszawie wydaje po wykonaniu stosownych badań Poświadczenie Właściwości mierników WG-307 stwierdzająca przydatność mierników w przedsiębiorstwach energetycznych.
 

W 1999r zespół twórców mierników udarowych WG-307 (będących jednocześnie pracownikami Politechniki Gdańskiej) został nagrodzony medalem na targach Innowacje '99 w Gdyni za metodę pomiarową zastosowaną w tych miernikach. Na kolejnych targach Innowacje '00 ten sam zespół został uhonorowany pucharem Wojewody Pomorskiego za metodę opracowaną do pomiaru rezystancji statycznej uziemień w obecności silnych sygnałów zakłócających.
 

W 2001r ten sam zespół  podejmuje prace nad skonstruowaniem wysokomocowego udarowego miernika uziemień, który będzie wykorzystywał sygnał pomiarowy o napięciu szczytowym ok. 20kV.

 

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2002 Pobierz program Internet Explorer!