adres do korespondencji: 
ATMOR s.c.
ul. Kujawska 4/9 
Rumia 84-232

adres firmy:
   ATMOR s.c.
ul. Chałubińskiego 29
Gdańsk 80-809

        tel. +48 58 671-74-07       fax. +48 58 679-56-56       tel. +48 601-68-78-53

                   e-mail: atmor@atmor.pl

START

REFERENCJE

 

Zatwierdzenie typu mierników WG-307 (uzyskane w 1988r i potwierdzone w 2001r) wydane przez Główny Urząd Miar

 

Potwierdzenie właściwości miernika WG-307 wydane w 1999r przez Instytut Energetyki w Warszawie

Świadectwo uwierzytelnienia miernika WG-307 wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku do konkretnego egzemplarza miernika (na życzenie użytkownika)

Protokół sprawdzenia miernika WG-307 sporządzony przez producenta i dołączony do każdego egzemplarza

 

Nagrody i wyróżnienia

Zespół twórców mierników udarowych WG-307 (będących jednocześnie pracownikami Politechniki Gdańskiej) został nagrodzony medalem na targach Innowacje '99 w Gdyni za metodę pomiarową zastosowaną w tych miernikach. Na kolejnych targach Innowacje '00 ten sam zespół został uhonorowany pucharem Wojewody Pomorskiego za metodę opracowaną do pomiaru rezystancji statycznej uziemień w obecności silnych sygnałów zakłócających
 

Publikacje związane z pomiarami uziemień:

   

 1. S. Wojtas, M. Galewski. Pomiar impedancji uziemień słupów linii dlektroenergetycznych. XIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 37, Elektrotechnika, z.6, Rzeszów, 1987.
   

 2. S. Wojtas, M. Galewski, M. Wołoszyk. Udarowy miernik impedancji uziemień. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12, 1995.

 3. S. Wojtas, M. Galewski, M. Wołoszyk. Udarowy miernik uziemień. Wiadomości Elektro-techniczne, nr 6 (64), 1997.

 4. M. Galewski, S. Wojtas, M. Wołoszyk. Impulse earthing impedance measurements. XIV IMEKO World Congsgress "New measurements - challenges and visions", vol. 4 A, Tampere, Finland, June 1-6, 1997.

 5. S. Wojtas, M. Galewski, M. Wołoszyk. Udarowy miernik uziemień. Elektroinstalator, nr 11, 1997.

 6. M. Galewski, S. Wojtas, M. Wołoszyk. Propozycja nowej definicji udarowej impedancji uziemienia. Krajowy Kongres Metrologii "Nowe wyzwania i wizje metrologii”, Gdańsk, 15-18 września 1998.

 7. S. Wojtas, M. Wołoszyk, M. Galewski. Badania porównawcze uziomów linii energetycznych metodą statyczną i udarową. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” APE'99, t. IV Automatyka i pomiary: pomiary, rejestracja, diagnostyka, systemy komputerowe, Gdańsk-Jurata, 9-11 czerwca 1999.

 8. M. Galewski, M. Wołoszyk, S. Wojtas. Wyznaczanie składowej indukcyjnej udarowej impedancji uziemienia. IV Szkoła - Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK'99, t.1, Rynia k/Warszawy, 7-10 czerwca 1999.

 9. S. Wojtas, M. Galewski, M. Wołoszyk. Badanie właściwości udarowych uziemień linii elektroenergetycznych. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Stanisława Szpora w 90 rocznice jego urodzin “Postęp w dziedzinie ochrony odgromowej i jego znaczenie dla nowoczesnych systemów oraz urządzeń energetycznych”, Gdańsk, 1999.

 10. S. Wojtas, M. Wołoszyk, M. Galewski. Badania udarowe uziemień odgromowych. Elektro-instalator, nr 10 (60), 1999.

 11. S. Wojtas, M. Wołoszyk, M. Galewski. Badania udarowe uziemień odgromowych w praktyce pomiarowej. Gdańskie Dni Elektryki 2000 “Instalacje, aparaty i pomiary XXI wieku”, Gdańsk, 2000.

 12. S. Wojtas, M. Wołoszyk, M. Galewski. Właściwości statyczne i udarowe uziemień odgromowych. V Ogólnopolskie Sympozjum “Inżynieria Wysokich Napięć”, Poznań-Kiekrz, 22-24 maja 2000.

 13. M. Galewski, M. Wołoszyk, S. Wojtas. Inductance Measurement in Time Domain. XVI Imeko World Congress, vol. IV, Vienna, Austria, September 25-28, 2000.

 14. S. Wojtas, M. Wołoszyk, M. Galewski. Właściwości udarowe uziemień odgromowych w praktyce pomiarowej. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”, Kraków, 26-27 października 2000.

 15. M. Wołoszyk. Wykorzystanie metody szczególnego próbkowania do eliminacji zakłóceń w pomiarach impedancji uziemienia. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zesz. 14, Gdańsk, 2000.

 16. M. Galewski, M. Wołoszyk. Dokładność cyfrowego przyrządu ilorazowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zesz. 14, Gdańsk, 2000.

 17. M. Wołoszyk, M. Galewski, S. Wojtas. Problemy pomiarów udarowych uziemień rozległych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zesz. 14, Gdańsk, 2000.

 18. M. Wołoszyk. Wyznaczanie składowych udarowej impedancji uziemienia. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 584, seria Elektryka nr 87, Gdańsk, 2000.

 19. S. Wojtas, I. Komorowska. Analiza i ocena metody pomiaru rezystancji uziemień w instalacjach odgromowych za pomocą miernika udarowego. Biuletyn Informacyjny nr 9/2000, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2000.

 20. M. Wołoszyk. Wyznaczanie impedancji uziemienia z autokalibracyjnym pomiarem prądu. V Szkoła-Konferencja “Metrologia wspomagana komputerowo” MWK’01, Rynia k/Warszawy, 21-24.05.2001.

 21. M. Wołoszyk, M. Galewski, S. Wojtas. Propozycja pojęcia rezystancji udarowej. Krajowy Kongres Metrologii KKM’2001, Warszawa, 24-27.06.2001.

 22. M. Wołoszyk. Wyznaczanie impedancji uziemienia w obecności zakłóceń metodą podharmonicznej. Krajowy Kongres Metrologii KKM’2001, Warszawa, 24-27.06.2001.

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2002 Pobierz program Internet Explorer!